نهضت جمع آوری خاطرات

نهضت جمع آوری خاطرات

قریب به 80 سال از جنایت مسجد گوهرشاد توسط رضاخان می گذرد. جنایت مسجد گوهرشاد مشهد تنها یکی از حوادثی است که از 6 سال تعقیب و گریز حکومت رضاخانی برجسته شده است. به مدت 6 سال هر زن محجبه ای باید با ترس از خانه خارج می شد و هر مردی باید لباس غربی به تن می کرد تا از گزند مامورین حکومت در امان باشد.

از واقعه ای با این سطح از گستردگی و درگیری، خاطرات اندک و انگشت شماری ثبت شده است و بسیاری از کسانی که آن وقایع را درک کرده اند یا از دنیا رفته اند و یا در سنین بالا هستند. جمع آوری خاطرات مردم کوچه و بازار از آن برهه مهم و حساس تاریخ معاصر ایران تنها با نهضتی خودجوش و مردمی امکان پذیر است. سایت گوهرشاد تلاش دارد تا با فراهم کردن امکان ارسال خاطرات بستر این حرکت خودجوش مردمی را فراهم کند.

شما می توانید در جمع آوری خاطرات کشف حجاب و واقعه گوهرشاد همکاری کنید. اندک افرادی که از آن برهه زمانی خاطره مستقیم دارند و بسیار افرادی که با یک واسطه (پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ و ...) خاطرات آن دوره را شنیده و در ذهن دارند می توانند سوژه های مناسبی برای مصاحبه و ثبت خاطرات باشند.

هدف ثبت و ضبط خاطرات است. چه متن مکتوب، چه صدای ضبط شده و بهتر از همه اینها فایل تصویری مصاحبه. کیفیت مهم است اما نبود امکانات نباید مانع از جمع آوری خاطرات شود.

در فرم زیر مشخصات خودتان را وارد کرده و سپس خلاصه ای از خاطره مطرح شده را بنویسید. در انتها و در صفحه ی بعد فایل مصاحبه را ضمیمه کنید. این فایل می تواند متن، صوت و یا فیلم باشد. موقتا (تا اصلاح فرم) مشخصات سوژه ای که خاطره را از آن نقل می کنید در خلاصه خاطره بنویسید.
تماس با ما : 02188960477
jebhe.farhangi@gmail.com


  مشخصات سوژه
 • * نام
 • * نام خانوادگی
 • سال تولد
 • محل سکونت فعلی
 • مشخصات شما
 • * نام
 • * نام خانوادگی
 • شماره تماس
 • ایمیل
 • شهر
 • خاطره را خودش دیده یا از کسی شنیده  
 • چنانچه از کسی شنیده نسبت سوژه با منبع خاطره چیست؟
 • * عنوان خاطره
 • * خاطره
 • لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید: 14 + 15 =