شاگرد مدرسه معرفت؛ شاهد عینی روزهای قیام گوهرشاد

  • 1394/05/28

شاگرد مدرسه معرفت؛ شاهد عینی روزهای قیام گوهرشاد

حمام رفتن مصیبتی بود

پدرم ۴ سال در منزل بود

خاطرات آیت الله واعظ زاده خراسانی از قیام گوهرشاد